Potraviny oceněné značkou Regionální potravina a KLASA jsou opravdu kvalitní

Potraviny oceněné značkou Regionální potravina a KLASA jsou opravdu kvalitní

Značky Regionální potravina a KLASA patří mezi „rodinu“ národních značek kvality potravin. Na rozdíl od jiných potravin jsou tyto potraviny pod neustálou kontrolou dozorových orgánů, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy. V loňském roce inspektoři SZPI hodnotili celkem 183 šarží potravin oceněných značkou KLASA. Všechny hodnocené vzorky byly v pořádku. U Regionální potraviny bylo hodnoceno 80 šarží, přičemž pouze 2 šarže nevyhověly požadavkům právních předpisů.
Potraviny, které jsou držiteli značek KLASA a Regionální potravina, musí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde např. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny.  Oceněné Regionální potraviny musí být navíc vyrobeny minimálně ze 70 % surovin pocházejících z daného kraje (pokud toto není z objektivních důvodů možné, musí být hlavní použitá surovina ze 100 % česká).
I v našem e-shopu naleznete dodavatele, kteří jsou držiteli těchto prestižních potravinářských značek, takže nemusíte mít obavu o kvalitu dodávaných potravin :o).
Patří mezi ně např. Petra Kratejlová, Od Macháčků, s.r.o.Zpracovna ryb Klatovy, a.s., Sady Nebílovy, ...

Zdroj: SZPI

Zpět