Obecně prospěšná společnost Úhlava je nestátní nezisková organizace založená čtyřmi právnickými a dvanácti fyzickými osobami v roce 2001 v Klatovech. Hlásíme se k tradicím Úhlavy, spolku akademiků pro Pošumaví a snažíme se navazovat na aktivity, které tento spolek vyvíjel v minulém a předminulém století nejen na Klatovsku, ale i v dalších regionech jihozápadních Čech. Úzce spolupracujeme s akademickou sférou, zejména s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Západočeskou univerzitou v Plzni.

Zabýváme se vzdělávací, poradenskou a informační činností se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a další oblasti. Již 11 let jsme vyhlašovatelem soutěže Regionální potravina v Plzeňském kraji. Aktuální výzvou je pro nás také Společnost 4.0 – nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky. Spolupráce na portále Regionální speciality je dalším vyústěním naší dlouhodobé podpory malých farem, potravinářských podniků a drobných řemeslníků v oblasti Pošumaví.

Další informace o naší činnosti najdete na www.uhlava.czwww.poznejvenkov.uhlava.cz nebo na facebookovém profilu www.facebook.com/uhlavaops.

Kontakt: Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 339 01 Klatovy. E-mail: info@uhlava.cz, tel.: 376 311 745.