O projektu.

LIVERUR je jedním z projektů pro výzkum a vývoj financovaných z evropského programu Horizont 2020 a jeho cílem je analýza obchodních modelů tzv. Living Labs – živých laboratoří v evropských venkovských oblastech. Projektu se účastní 23 partnerů ze 13 zemí, mezi nimi dvě české organizace - pošumavská Úhlava o.p.s a výzkumné sdružení Wirellessinfo. Projekt Liverur je zaměřený na inovativní obchodní modely, které se v současné době vyvíjejí ve venkovských oblastech. Součástí projektu jsou sociálně-ekonomické analýzy k identifikaci, popisu a porovnání rozdílů mezi novým přístupem Living Labs a tradičními přístupy k podnikání.

Co jsou Living Labs?

Obecně Living Labs představují výzkumné metodiky pro různá experimentální řešení s důrazem na vliv skutečných podmínek, praktických požadavků reálného života, zapojení zainteresovaných osob a sdílení znalostí a vědomostí. Living Labs nejsou omezeny ani organizační formou ani rozsahem, zaměřením či počtem účastníků nebo trváním.

Každý Living Lab může být úplně jiný – podstatnými charakteristickými prvky jsou :

  1. zapojení zainteresovaných osob, především koncových uživatelů a jejich vzájemná spolupráce
  2. použití experimentálních přístupů
  3. reflektování požadavků z praxe a reálných podmínek
  4. tvorba a sdílení znalostí a vědomostí

Living Lab Pošumaví.

Společnost Úhlava o.p.s. identifikovala jako jednu z nejpotřebnějších věcí v regionu Pošumaví podporu místních farmářů a dalších výrobců zemědělských produktů, turistického ruchu a dalších lokálních aktivit. Jedna z možností, jak přispět k řešení těchto potřeb, bylo založení místního Living Labu Pošumaví.

Jedním z hlavních cílů nově vzniklého Living Labu je podpora drobných podnikatelů v regionu – farmářů, řemeslníků, podnikatelů v cestovním ruchu, apod. Pro tyto účely začala vznikat nová technologická platforma ve formě internetového portálu nazvaná Regionální speciality, která bude integrovat jak informační podporu regionálním výrobcům a koncovým zákazníkům, tak obchodní model pro realizaci prodeje.

Mezi vedoucí partnery nového Living Labu patří společnost Úhlava o.p.s., která má starosti organizaci této „živé laboratoře“ a správu regionálních informací, společnost Wirelessinfo, která zajišťuje vývoj portálu Regionální speciality a poskytuje potřebné digitální technologie, a dále společnost Šumavaprodukt s.r.o., která umožňuje technické zajištění prodeje. Dalšími partnery Living Labu jsou jednotliví výrobci regionálních produktů, veřejné subjekty i další, pro které je rozvoj venkovského území důležitý.

Symbióza mezi Living Labem Pošumaví a projektem LIVERUR.

Jako jeden z pilotních regionů projektu LIVERUR byl vybrán region Pošumaví. V rámci projektu bude podle projektové metodiky zpracována analýza obchodního modelu Living Lab Pošumaví a provedeno srovnání s obvyklými způsoby prodeje regionálních produktů. Living Lab Pošumaví tak poslouží jako testovací vzorek projektu a současně může využít výsledné analýzy projektu jako zpětnou vazbu pro své další aktivity a rozvoj.

Plány do budoucna.

Living Lab Pošumaví si jako jeden z důležitých úkolů předsevzal zavedení digitální platformy pro podporu drobného prodeje regionálních produktů. V prvním kroku je to především nabídka produkce místních malých firem spotřebitelům v regionu i s dovážkou až domů. Důležité jsou i další cíle, které se logicky objevují propojením jednotlivých partnerů v naší „živé laboratoři“. V rámci digitální platformy se postupně budou doplňovat, rozšiřovat a aktualizovat informace o jednotlivých dodavatelích, ať již zemědělských podnicích, tak i menších potravinářských firmách a časem i o místních drobných řemeslech. Zároveň budou postupně přidávány informace o turistických zajímavostech na Šumavě a v Pošumaví. Pokud se chcete o projektu LIVERUR dozvědět více, řada dalších informací je vám k dispozici na www.liverur.eu, www.uhlava.cz nebo vám je samozřejmě sdělíme při vaší návštěvě jihozápadních Čech.