Seznam produktů značky Ekofarma Skřivánek

Biofarma Skřivánek je rodinná farma s ekologickým chovem slepic, která se nachází v Lomci u Klatov.
Slepice mají po celý rok přístup do venkovního výběhu, kde se mohou pást, hrabat a popelit se.  Aby měly kolem sebe co nejpřirozenější prostředí, mají v hejně také své kohouty. Krmení pochází z vlastní sklizně, nebo speciálně připravené pro zdejší chov. Ze zdravotních a hygienických důvodů jsou slepičky chovány maximálně 1 rok. V létě jsou prodány, vyčištěny haly, hnízda, hřadla, napáječky, krmítka a další. Na podzim je naskladněno nové hejno, proto je v produkci vajíček letní pauza.
Vejce mají zcela bílou skořápku, což je dáno druhem slepiček.
Kromě produkce bio vajec nabízí farma také hipoterapii pro zdravotně i mentálně postižené děti, projížďky na koních a dětské příměstské tábory pro děti.

Naše nabídka:

Požadovaný produkt nebyl nalezen.

Zkuste něco jiného, děkujeme.