Regionální produkty, cestovní ruch   a „živá laboratoř“ v Pošumaví

Regionální produkty, cestovní ruch a „živá laboratoř“ v Pošumaví

Elektronický obchod, do kterého jste právě nahlédli, vzniká v rámci projektu LIVERUR, který je financován z evropského programu Horizont 2020, a jeho cílem je podpora vzniku Living Labs – živých laboratoří v evropských venkovských oblastech. Tolik strohá informace. Většině potenciálních zákazníků, kteří plánovaně či náhodou zavítali do této víceúčelové aplikace, asi mnoho neřekne. Takže to zkusíme vysvětlit jinak. Představte si, že se dohodne 23 partnerů z oblasti veřejné správy, vysokých škol a výzkumu, korporátních i neziskových organizací ze 13 zemí na spolupráci, která si klade za cíl podporovat regionální rozvoj, inovace a místní (cirkulární) ekonomiku a pokusí se získat na tento záměr finanční prostředky formou konkrétního projektu. To se jim povede v evropském programu Horizont 2020. Program Horizont 2020 je jedním z celoevropských programů, do kterých se mohou hlásit se svými projekty podobné skupiny různě zaměřených subjektů, jako je ta naše.

Projektu, jehož ukončení je naplánováno na rok 2021, se přímo účastní dvě české organizace, kterými jsou pošumavská Úhlava, o.p.s a moravská Wirellessinfo. Do konce projektu by měla vzniknout Živá laboratoř – Living Lab, což je označení pro skupinu spolupracujících subjektů sdružených za účelem dosažení a naplňování určitého cíle, často s využitím nových, netradičních, inovativních postupů. V případě českých partnerů se jedná o vytvoření (a odzkoušení) business modelu pro rozvoj agroturistiky a výrobu a distribuci regionálních produktů. Významnou roli v tomto záměru hraje sušická firma Šumavaprodukt s.r.o., která se ujala většiny technických záležitostí provozování tohoto e-shopu. Hlavním cílem je samozřejmě prostřednictvím e-shopu nabídnout produkci místních malých firem spotřebitelům v regionu i s dovážkou až domů (cirkulární ekonomika). Důležité jsou i další cíle, které se logicky objevují propojením jednotlivých partnerů v naší „živé laboratoři“. V rámci aplikace e-shopu se postupně budou doplňovat, rozšiřovat a aktualizovat informace o jednotlivých dodavatelích, ať již zemědělských podnicích, tak i menších potravinářských firmách a časem i o místních drobných řemeslech. Zároveň budou postupně přidávány informace o turistických zajímavostech na Šumavě a v Pošumaví, abyste vy, kde nejste z tohoto kraje, pocítili potřebu přijet se k nám podívat nebo se znovu vrátit a náš kout důkladněji prozkoumat. Je to ale výzva i pro místní, dozvědět se víc o svém nejbližším okolí a v případě potravin také o poznání chutí a vůní převážně západočeského Pošumaví. Při své cestě byste mohli osobně poznat další partnery Living Lab, a to nejen dodavatele do e-shopu. Pokud se chcete o projektu LIVERUR dozvědět více, řada dalších informací je vám k dispozici na www.liverur.eu, www.uhlava.cz nebo vám je samozřejmě sdělíme při vaší návštěvě jihozápadních Čech.

Zpět