Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí

Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí, tak zní oficiální název zajímavého projektu, který od léta 2007 realizuje obecně prospěšná společnost Úhlava společně s bavorským partnerem AELF Cham a dalšími partnery z regionu. Cílem všech aktivit je podpora a zatraktivnění příhraničního regionu prostřednictvím lokální produkce. 
Díky působení neformální sítě, která vznikla hned v úvodu projektu, (místní akční skupiny, farmáři, spolky, řemeslníci, zahrádkářské svazy…) se podařilo naplánovat a zrealizovat celou řadu akcí zaměřených na propagaci místních farmářů a také řemeslníků.
Jednotlivé aktivity, ať už se jedná o ochutnávky, vzdělávací akce, exkurze nebo workshopy, jsou rozděleny do bloků podle ročních období a jsou svázány s typickou komoditou či řemeslem, která se k danému období váže. Podzim byl zaměřený například na jablka nebo brambory, v zimě nesměly chybět ryby a léto bylo spjato se zpracováním sezonního ovoce. 
Přestože projet pomalu spěje do svého konce, je naplánováno ještě mnoho zajímavých akcí, a to především s vaječnou a mléčnou tématikou. 
Vše co se v projektu událo a co se ještě bude dít, naleznete na stránkách věnovaných projektu včetně přehledu místních producentů, které se také díky projektu podařilo zmapovat.

Zpět